archiwum roczne: 2015


Dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego

     Jeśli przekażemy do biura rachunkowego prowadzenie naszej księgowości to jedno jest pewne – księgowy musi mieć dostęp do naszych dokumentów. Dostęp jednak nie oznacza koniecznie, że musi posiadać same dokumenty. Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a Klientem może przykładowo zakładać skanowanie wszystkich dokumentów i ich przechowywanie u Klienta. Wtedy w […]


Podatek od nieruchomości – szykują się zmiany

Ministerstwo Finansów powrócił ostatnio z propozycją dotyczącą wprowadzenia do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowej definicji budynku oraz budowli. Zmiany są dosyć istotne i mogą stanowić rewolucję w opodatkowaniu nieruchomości. Nie miałoby być już w/w ustawie odwołania do Prawa budowlanego. Jaka będzie definicja budowli? Propozycja Ministerstwa Finansów zakłada, że […]


Najem mieszkania a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca, wynajmujący mieszkanie blisko swojej firmy może wydatki na ten cel zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Niestety tylko jeśli miejsce pracy znajduje się daleko od miejsca jego zamieszkania. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Na ten temat wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 listopada 2014 […]


Termin przechowywania dokumentacji księgowej

Jakie są terminy przechowywania dokumentów księgowych? Art. 74 ustawy o rachunkowości stanowi, że księgi rachunkowe oraz dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku następnego roku obrotowego, natomiast zatwierdzone sprawozdanie finansowe w sposób trwały i bezterminowy. Ordynacja podatkowa w art. 86 § 1 także wskazuje […]


Przyspieszony zwrot VAT

Czy warto wystąpić o przyspieszony zwrot VAT?   Odzyskanie różnicy miedzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym następuje co do zasady w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia. Jest jednak możliwość skrócenie okresu oczekiwania na pieniądze, a więc wcześniejsze dysponowanie nimi przez przedsiębiorcę. Można to na pewno uznać na jeden ze […]


Rynek usług księgowych w Polsce

Rynek usług księgowych w Polsce Wartość rynku usług księgowych dla małych i średnich firm szacuje się na pięć miliardów złotych. Liczba aktywnych biur rachunkowych wynosi obecnie około 40.000 podmiotów i stale rośnie. Liczba biur rachunkowych w naszym kraju rośnie w tempie kilku procent rocznie Każde z nich obsługuje średnio 25 […]


Jak wybrać biuro rachunkowe w Zielonej Górze

Rachunkowość to prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz archiwizacja dokumentów finansowych. Dokumenty muszą być przechowywane do chwili przedawnienia się zobowiązań wobec Skarbu Państwa (kolejnych pięć lat podatkowych). Usługi biur rachunkowych często wykraczają poza obszar tradycyjnie pojmowanej obsług rachunkowej. Oferta biur rachunkowych coraz częściej obejmuje: […]


Usługi księgowe – czyli czy lepsze jest zatrudnienie księgowej czy zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego w Zielonej Górze bądź innym mieście?

Zatrudnienie księgowej Wiele firm, decydujących się na zatrudnienie księgowej chcą posiadać osobę, która na miejscu zajmie się wszelkimi rozliczenia przedsiębiorstwa oraz prowadzeniem kadr i płac. Zaletą jest również, że właściciel ma bieżący dostęp do dokumentów firmy. Pracownik to osoba, z którą ma się ciągły kontakt i można go kontrolować. Gwarantuje […]


Administracja podatkowa w Zielonej Górze

W skład administracji podatkowej wchodzi 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych, w tym 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników, utworzonych przez Ministra Finansów dnia 1 stycznia 2004 roku. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części: • terenowych organów administracji rządowej • organów jednostek samorządu terytorialnego […]


Dlaczego do prowadzenia księgowości warto wybrać biuro rachunkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest wielkim wyzwaniem i niesie ze sobą spore ryzyko. Zwłaszcza w kwestiach podatkowych, które nie należą do najłatwiejszych. Wiele firm na początku nie zawsze posiada odpowiedni budżet, aby zapewnić sobie bezpieczny i komfortowy start. Często początkujący przedsiębiorcy nie decydują się delegować niektórych zadań na zewnątrz. Chcąc zaoszczędzić […]


Fiskus – zawiadomienie o postępowaniu kontrolnym – czyli co, kiedy i dlaczego?

Mimo że większość przedsiębiorców stara się wyprzeć to ze świadomości, powszechnie wiadomo, że kontrola fiskusa może spotkać każdego. Jeśli już dosięgnie nas ręka fiskusa – należy pamiętać o paru zasadach, które mogą nam pomóc przebrnąć przez kontrolę. Przede wszystkim należy pamiętać, że urząd musi poinformować podatnika o kontroli. Można ją […]


Karta podatkowa – dla kogo?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej – dla kogo? Karta podatkowa jako forma opodatkowania skierowana jest tylko do określonej grupy przedsiębiorców. Zasady jej stosowania określono w rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Taka forma opodatkowana korzystna jest z tego względu, że zwalnia podatnika […]


Kasy fiskalne w roku 2015

Dla kogo kasy fiskalne w roku 2015? Od początku 2015 r. mocno spadnie liczba podatników uprawnionych do korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zniknąć mają wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zmiany […]

Twoja Księgowość kasy fiskalne