archiwum miesięczne: kwiecień 2015


Karta podatkowa – dla kogo?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej – dla kogo? Karta podatkowa jako forma opodatkowania skierowana jest tylko do określonej grupy przedsiębiorców. Zasady jej stosowania określono w rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Taka forma opodatkowana korzystna jest z tego względu, że zwalnia podatnika […]