archiwum dzienne: 18 sierpnia 2015


Jak wybrać biuro rachunkowe w Zielonej Górze

Rachunkowość to prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz archiwizacja dokumentów finansowych. Dokumenty muszą być przechowywane do chwili przedawnienia się zobowiązań wobec Skarbu Państwa (kolejnych pięć lat podatkowych). Usługi biur rachunkowych często wykraczają poza obszar tradycyjnie pojmowanej obsług rachunkowej. Oferta biur rachunkowych coraz częściej obejmuje: […]


Usługi księgowe – czyli czy lepsze jest zatrudnienie księgowej czy zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego w Zielonej Górze bądź innym mieście?

Zatrudnienie księgowej Wiele firm, decydujących się na zatrudnienie księgowej chcą posiadać osobę, która na miejscu zajmie się wszelkimi rozliczenia przedsiębiorstwa oraz prowadzeniem kadr i płac. Zaletą jest również, że właściciel ma bieżący dostęp do dokumentów firmy. Pracownik to osoba, z którą ma się ciągły kontakt i można go kontrolować. Gwarantuje […]