archiwum dzienne: 5 września 2015


Termin przechowywania dokumentacji księgowej

Jakie są terminy przechowywania dokumentów księgowych? Art. 74 ustawy o rachunkowości stanowi, że księgi rachunkowe oraz dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku następnego roku obrotowego, natomiast zatwierdzone sprawozdanie finansowe w sposób trwały i bezterminowy. Ordynacja podatkowa w art. 86 § 1 także wskazuje […]


Przyspieszony zwrot VAT

Czy warto wystąpić o przyspieszony zwrot VAT?   Odzyskanie różnicy miedzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym następuje co do zasady w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia. Jest jednak możliwość skrócenie okresu oczekiwania na pieniądze, a więc wcześniejsze dysponowanie nimi przez przedsiębiorcę. Można to na pewno uznać na jeden ze […]


Rynek usług księgowych w Polsce

Rynek usług księgowych w Polsce Wartość rynku usług księgowych dla małych i średnich firm szacuje się na pięć miliardów złotych. Liczba aktywnych biur rachunkowych wynosi obecnie około 40.000 podmiotów i stale rośnie. Liczba biur rachunkowych w naszym kraju rośnie w tempie kilku procent rocznie Każde z nich obsługuje średnio 25 […]