Usługi kadrowo – płacowe


 

Biuro świadczy usługi w zakresie kadr i płac, tj.:

 • zakładania i prowadzenia teczek osobowych
 • sporządzania wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
 • opracowywania regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzania umów oraz dokumentów rozliczeniowych dla zawieranych umów cywilno – prawnych
 • sporządzania umów o pracę, zlecenia i dzieło
 • przygotowywania deklaracji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przygotowywania niezbędnych informacji i deklaracji do ZUS

 

Przygotowywania list płac oraz dotyczących ich rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego jest jednym z podstawowych zadań Biura Rachunkowego. Sporządzanie płac jest sprawą bardzo ważną i wielu przedsiębiorców woli, by te usługi były świadczone przez podmioty zewnętrzne. Powierzając nam prowadzenie administracji płacowej, zyskują Państwo gwarancję poufności, obniżenie kosztów obsługę przez wykwalifikowany personel.

 

Oprócz powyższego niezbędne jest również sporządzenie regulaminów:

 • pracy;
 • premiowania;
 • rozliczania delegacji;
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • przestrzegania terminów obowiązkowych badań lekarskich;
 • opodatkowania dodatkowych usług medycznych;
 • użytkowania samochodów służbowych;
 • przestrzegania szkoleń BHP.

Ponadto dla Pracodawcy trudnymi zagadnieniami, wymagającymi czasu i wiedzy są takie kwestie jak: zatrudnianie pracowników, przygotowanie zakresu obowiązków dla danego stanowiska, ustalenie zgodnej z prawem i właściwej w danej sytuacji formy umowy cywilnoprawnej, rozwiązywanie umów z pracownikami tak, aby wszystko było zgodne z prawem pracy. We wszystkich tych sprawach Klient może liczyć na naszą pomoc.