Księgowość internetowa


Jak wygląda oferowana przez nas księgowość on-line?

Świadczymy również usługi bez konieczności odwiedzania naszego biura.
Wystarczy, że do 10-ego każdego miesiąca zeskanują Państwo zgromadzone za poprzedni miesiąc dokumenty księgowe i prześlą na nasz adres mailowy.

My dokonujemy na tej podstawie odpowiednich księgowań.
Do 19-ego każdego miesiąca otrzymają Państwo informację o wysokości zobowiązań podatkowych wraz z plikami w formacie PDF zawierającymi deklaracje podatkowe oraz ewidencje zaksięgowanych dokumentów.

Na podstawie otrzymanej ewidencji numerują Państwo dokumenty księgowe i przechowują zgodnie z kolejnością (najlepiej w segregatorze). Ewidencję drukują Państwo i umieszczają na wierzchu każdego miesiąca.
Deklarację zaś składają lub wysyłają do właściwego Urzędu Skarbowego.
Ponosimy oczywiście odpowiedzialność za wszystkie księgowania. Podpisujemy z Państwem standardową umowę.