Najem mieszkania a koszty uzyskania przychodu


Przedsiębiorca, wynajmujący mieszkanie blisko swojej firmy może wydatki na ten cel zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Niestety tylko jeśli miejsce pracy znajduje się daleko od miejsca jego zamieszkania.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Na ten temat wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 listopada 2014 roku (sygnatura IBPBI/1/415-1118/14/AB). Pewien podatnik zwrócił się do niego z pytaniem, czy może zaliczyć koszty wynajmu mieszkania do kosztów uzyskania przychodu. Ze stanu faktycznego sprawy wynikało, że posiada on firmę w Polsce, ale świadczy usługi poza granicami Polski, a dokładnie w Belgii. Z uwagi na sporą odległość oraz okres wykonywania zlecenia, musiał on wynająć mieszkanie niedaleko miejsca świadczenia usług.

Umotywował to tym, że usługi informatyczne, które wykonywał dla swojego klienta wymagały jego stałej obecności w miejscu świadczenia usług ze względu na bezpieczeństwo danych i współpracę z zespołem w siedzibie klienta. Podatnik stwierdził, że koszty takie powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu. Podatnik spędzał w mieszkaniu większość każdego miesiąca, ale na kilka dni zawsze wracał do kraju. Większą część miesiąca spędzał w Belgii i bez wynajęcia tam mieszkania wykonywanie tam zlecenia byłoby niemożliwe.

Koszty najmu mieszkania służą utrzymaniu źródła dochodu

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 listopada 2014 roku (sygnatura IBPBI/1/415-1118/14/AB) przyznał rację przedsiębiorcy. Uzasadniono to tym, że w ustawie jest zapisana zasada, że kosztem podatkowym są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, które służą osiągnięciu, zachowaniu i zabezpieczeniu przychodów. A w tym przypadku koszty wynajmu mieszkania bez wątpliwości spełniają ten warunek, ponieważ umożliwiają one osiągniecie i utrzymanie źródła przychodów.

Oczywiście w interpretacji zaznaczono też, że wynajem takiego mieszkania powinien służyć tylko i wyłączenie prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest rzetelne udokumentowanie powiązania najmu i prowadzenia działalności poprzez umowę najmu, przelewy oraz inne dokumenty poświadczające fakt świadczenia usług w pobliżu miejsca wynajmowanego mieszkania. Tylko tak możliwe będzie udowodnienia powiązania pomiędzy poniesionym wydatkiem i osiągniętym przychodem.

W powyższym przypadku podatnik świadczył swoje usługi poza granicami państwa, co ewidentnie uniemożliwiałoby mu codzienne dojeżdżanie do miejsca wykonywania zlecenia. Oczywiście zasada ta przy odpowiednim uzasadnieniu i udowodnieniu powinna znaleźć zastosowanie również na terenie kraju. Pomocna może okazać się zawarta z kontrahentem umowa, w której zawrze się miejsce wykonywania zlecenia.