Usługi księgowe – czyli czy lepsze jest zatrudnienie księgowej czy zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego w Zielonej Górze bądź innym mieście?


Zatrudnienie księgowej

Wiele firm, decydujących się na zatrudnienie księgowej chcą posiadać osobę, która na miejscu zajmie się wszelkimi rozliczenia przedsiębiorstwa oraz prowadzeniem kadr i płac. Zaletą jest również, że właściciel ma bieżący dostęp do dokumentów firmy. Pracownik to osoba, z którą ma się ciągły kontakt i można go kontrolować. Gwarantuje to również szybszy obieg dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami firmy a księgowością.
Z drugiej strony nie zawsze dopilnujemy pracownika i zauważymy jego błędy. Odpowiedzialność finansowa księgowego wynosi najczęściej jedynie trzykrotność jego pensji. Z kolei od biura rachunkowego w Zielonej Górze czy w innym mieście można żądać odszkodowania za zaniedbania, których się dopuściło.

Zatrudnienie pracownika wiąże się również z wyższymi kosztami związanymi z jego zatrudnieniem. Przedsiębiorca ryzykuje również utratę stabilności jeśli zatrudniony księgowy długotrwale zachoruje, czy powstanie konflikt na linii pracownik-przedsiębiorstwo.

Umowa z biurem rachunkowym

Korzyścią przemawiającą za podpisaniem umowy z biurem rachunkowym jest fakt, że biuro nie uda się tak jak pracownik na chorobowe, macierzyńskie czy urlop wypoczynkowy. Nie mamy również zagrożenia związanego ze zmianą pracowników i koniecznością ich rekrutacji. Zatrudniając pracownika często musimy zaopatrzyć się program księgowy, a także zainwestować w jego szkolenie. Przekazując księgowość do biura rachunkowego nie musimy się o to martwić. Outsourcing to również oszczędność powierzchni biurowej. Pracownikowi trzeba bowiem zapewnić spokojne miejsce do pracy.

Kontrola z Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze powinna odbyć się w miejscu przechowywania dokumentacji księgowej. W momencie przekazania księgowości do biura rachunkowego przedsiębiorca nie musi borykać się z kontrolą, która może wpływać na dezorganizację pracy.

Biuro rachunkowe lepszym rozwiązaniem dla małych i średnich firm

Podsumowując, dla małych i średnich firm, których nie stać na zatrudnienie księgowego, bardziej korzystną formą jest zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego.

Należy jednak pamiętać, że wybór odpowiedniego biura jest bardzo istotne z punktu bezpieczeństwa Państwa firmy. Często przedsiębiorcy za jedyne kryterium przyjmują cenę i nie zwracają uwagi na inne bardzo istotne kwestie. Może to spowodować dla firmy bardzo negatywne skutki. Należy bowiem pamiętać, że odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami zawsze ponosi bezpośrednio przedsiębiorca nie zaś biuro rachunkowe.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych w Zielonej Górze.