Oferta


 

Usługi księgowe

 

Nasze biuro świadczymy pełen zakres usług księgowych:

 

 • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.

 

Usługi kadrowo-płacowe

 

Biuro świadczy usługi w zakresie:

 • zakładania i prowadzenia teczek osobowych
 • sporządzania wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
 • opracowywania regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzania umów oraz dokumentów rozliczeniowych dla zawieranych umów cywilno – prawnych
 • sporządzania umów o pracę, zlecenia i dzieło
 • przygotowywania deklaracji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przygotowywania niezbędnych informacji i deklaracji do ZUS